7 de febr. 2012

Composició de l'AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes està composta per tots els membres associats, presidits per la Junta següent:

President: Andrés Encinas (Representant al Consell Escolar del sector pares)

Secretaria: Maria Casares (Mare delegada 3r ESO)

Tresoreria: Carme Lopez (Banc de llibres)

Vocals: Amparo Nebot (Mare/delegada 2n ESO), Anna Perez (Representant al Consell Escolar sector pares), Chechu Gallardo (Banc de llibres), Núria Fisas (Escola de pares). Gemma Flotats (Mare/delegada de 3r ESO), Glòria Garrido, Jenny Mandret (Banc de llibres), Maite Aran (Mare/delegada de 3r ESO), Marta Forn (Projecte delegats, Escola de pares, Mare/delegada de 2n ESO), Montse Vilalta (Representant de l’AMPA en les associacions exteriors), Paz Morillo (Agenda XXI), Rosa Capella (Banc de llibres), Roser Olivé (Projecte delegats, Escola de pares, Mare/delegada de 2n ESO),Vero Guallart (Mare/delegada de 2n ESO),Xavier Mayoral (Pàgina WEB.)
contador-de-visitas.com