24 de juny 2010

Rebre informació

Podeu rebre informacions importants per mail si ens faciliteu les vostres dades.

Per fer-ho cal complimentar aquest formulari> alta

Per donar de baixa una adreça> baixa


Notes: No utilitzem un sistema automàtic de validació ni confirmació, preguem comproveu les dades abans de enviar.
Si ens retornen un mail des de l'adreça donada, es pot produir la baixa automàtica en la base de dades.
En el cas de tenir fills en cursos diferents és possible que rebeu el correu duplicat, doncs a vegades els continguts canvien per curs. Si el vostre sistema anti-spam ho bloqueja, cal utilitzar les opcions de configuració habituals de aquests sistemes.
contador-de-visitas.com