29 d’oct. 2016

Delegats del curs 2016-2017

El delegat/da és el nexe més visible i proper entre l’institut/AMPA i les famílies. 

Aquesta figura té l'objectiu de facilitar la comunicació entre les famílies i la comunicació d’aquestes amb l'institut.
Consulteu el llistat de delegats d'aquest curs a  Delegats/es 2016-2017