2 de febr. 2015

Propera Junta de l'Ampa

Us informen que la propera Junta de l'Ampa es celebrarà el proper dimecres dia 11 de febrer a les 18:30 h. a l'Institut la Sedeta,  per tractar el temes següents:

ORDRE DEL DIA:
  • Aprovació de l'acta de la junta anterior
  • Informació de les comissions
  • Les NOFC: COL.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT  ESCOLAR - S'adjunta arxiu amb un resum del punt a tractar.
  • Jornada de portes obertes del dia 7 de març de 2015
  • Torn obert de paraules
 
Us hi esperem!