10 de des. 2014

Propera Junta de l'Ampa

La propera Junta de l'Ampa es celebrarà el proper dimecres dia 10 de desembre a les 18:30 a l'Institut de laa Sedeta.
ORDRE DEL DIA:
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'anterior junta
  2. Informació de les comissions
  3. Informacions diverses: Eleccions Consell Escolar, AEE...
  4. Les NOFC  aportacions de les famílies 
  5. Torn obert de paraules
Recordeu que les reunions són obertes a tothom i que tots sou benvinguts.