14 d’oct. 2014

Propera Assemblea de l'Ampa

El proper 22 d'octubre es farà l'Assemblea general ordinària de l'AMPA a les 19:00 a l'institut.

L'ordre del dia serà:

  • Aprovació, si s'escau, de l'acta assemblea anterior
  • Memòria de gestió del curs 2014-2015 
  • Renovació de càrrecs de la junta 
  • Propostes pel curs 2014-15 
  • Torn obert de paraules