27 de febr. 2014

Eleccions de l'equip directiu

Com segurament alguns de vosaltres ja sabeu, aquest curs s'acaba el mandat de quatre anys de l'actual equip directiu del nostre Institut, pel que properament es realitzaran eleccions.

En el nostre cas es presenten els professors:
- Lluís Roca
- Carlos Cerro

Hi ha tota una normativa que regula aquest procés (DOGC núm. 6512 (29/11/2013) .RESOLUCIÓ ENS/2510/2013, de 28 de novembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament,  i ja s'ha creat la comissió formada per membres del Claustre, del Consell Escolar (pares i alumnes) i de l'administració per a triar entre els candidats que es presenten, fer valoració de mèrits i del projecte educatiu que presenten.

Tenim la sort de que tots dos candidats han acceptat presentar-nos el seu projecte educatiu, una oportunitat única de conèixer de primera mà les seves idees i motivacions per a dirigir el centre on es formen els nostres fills.

El proper dimarts 4 de març, a les 19:00h un i a les 20:15 l'altre, ens podrem trobar a l'Institut (a l'aula de 1er d'ESO) per escoltar i preguntar sobre el projecte de direcció que han elaborat.


Ens veiem dimarts,
AMPA Ins. la Sedeta