30 de gen. 2013

Propera junta

La propera junta la celebrarem el dimecres 6 de febrer a les 18:30 a l'Institut.
L'ordre del dia serà:
1.- Aprovació de l’acta de la última reunió.
2.- Afers exteriors (coordinadora AMPA i FAPAC)
3.- Llibres (batxillerat)
4.- Escola de pares (xerrada Fecebook)
5.- Economia.
6.- Portes obertes (9 de març)
7.- Informacions vàries (Consell Escolar, tràmits amb direcció...)
8.- Informació projecte Radars.

9.- Torn obert de paraules

 Us hi esperem a tots 

Són molts temes però molt interessants.