5 de des. 2012

Propera Junta

Convocatòria de la pròxima reunió de la Junta del AMPA per el pròxim dimecres dia 12-12-2012 a las 18:30 h. a l’institut. 
ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la última reunió.
2.- Renovació de càrrecs.
3.- Eleccions al consell escolar.
4.- Projecte delegats.
5.- Escola de pares.
6.- Llibres de batxillerat. Us de la biblioteca.
7.- Lots de Nadal a personal de neteja del centre.
7.- Torn obert de paraules.