6 de nov. 2012

Propera junta

Convocatòria de la pròxima reunió de la Junta del AMPA per el dimecres dia 07/11/2012 a las 18:30 h. (horari habitual) a l’institut.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la última reunió.
2.- Situació del centre en el moment actual i mobilitzacions

3.- Estat del comptes
4.- Llibres de text
5.- Projecte de delegats
6.- Escola de pares
7.- Preparació de l’Assemblea General
8.- Torn obert de paraules.