14 de nov. 2012

Assemblea general de l'AMPAL' Assemblea General de l'AMPA tindrà lloc el 28 de novembre del 2012 a les 19:00.
Aquesta reunió és oberta a tots els pares i mares de l'Institut. l'ordre del dia serà:
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta assemblea anterior 
  2. Memòria de gestió del curs 2011-2012 
  3. Balanç econòmic del curs 2011-2012/Pressupost curs 2012-2013
  4. Renovació de càrrecs de la junta
  5. Propostes i preguntes
Us hi esperem a tots