21 de nov. 2010

Eleccions al Consell Escolar

El proper 25 de novembre tindrà lloc la renovació parcial del Consell Escolar de l’Institut que, en el sector pares, suposarà l’elecció d’un representant.

El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern i participació del Centre que, dintre de les seves competències té entre altres qüestions, aprovar el Projecte Educatiu, la programació general del centre, incloent les activitats fora dels espais habituals. Ha d’aprovar també les normes d’organització i funcionament del centre, el seu pressupost anual, així com valorar i discutir els resultats acadèmics dels alumnes i la potestat d’aprovar i realitzar el seguiment de projectes com el de la reutilització de llibres de text o la incorporació al projecte Educat 1x1 i en general, de totes les propostes que afecten a la vida escolar.

En la passada Assemblea General de l’AMPA es va acordar presentar la següent candidatura al Consell Escolar:

Vero Guallar (mare de 1r d’ESO)
Jenny Mandret (mare de 3r d’ESO)
Anna Pérez (mare de 1r d’ESO i 2n Btx)

El AMPA sol•licita el vostre vot per aquesta candidatura i us recorda que la participació en aquestes eleccions no és només un dret sinó també una manifestació de compromís envers els vostres fills i un recolzament envers les persones que amb il•lusió han pres la iniciativa de presentar-se.

Les votacions tindran lloc el 25 de novembre de 17:30 a 20:00 al vestíbul de l’Institut. Podran votar mare i pare de cada alumne o els seus tutores legals