2 de jul. 2009

Llibres de text de Batxillerat

Els llibres de text de Batxillerat estaran a la vostra disposició a partir de l'1 d'agost i fins el 10 de setembre a ABACUS de Ausias Marc. Us heu de dirigir a la cua de Escoles concertades amb Abacus.