21 de juny 2010

Composició AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes està composta per tots els membres associats, presidits per la Junta següent:

President: Ándrés Encinas * **
Secretària: Maria Casares
Tresorera: Magda Ducet
Vocals: Cecília Aguilar, Teresa Espelt, Mª Jesús Arnal, Puri Caum, Rosa Capella, Justo Domínguez*, Montse Vilalta* **, Carme López, , Glòria Garrido, Núria Ariete, Xavier Bragulat, Candelaria Infante, Jenny Mandret, Jose Jesus Gallardo, Pedro Manuel Codina, Núria Fisas, Rosanna Aguilar.

* Representants en el Consell Escolar
** Representant en la Coordinadora d'AMPA de Gràcia